Portugal
01-10-1956
 
  Portugal
14-06-1945
 
  Portugal
16-08-1969
 
  Portugal
25-11-1985
 
  Portugal
28-12-1965
 
  Malta
00-00-0000
 
  Brazilië
13-04-1979
 
  Portugal
16-12-1993
 
  Brazilië
00-00-0000
 
  Portugal
13-07-1963
 
  Portugal
16-03-1957
 
  Filipijnen
22-02-1982
 
  Brazilië
27-07-1984
 
  Portugal
29-08-1943
 
  Brazilië
09-03-1995
 
  Brazilië
00-00-0000
 
  Brazilië
00-00-0000
 
  Brazilië
00-00-0000
 
  Portugal
09-02-1998
 
  Brazilië
00-00-0000
 
  Portugal
31-07-1997
 
  Portugal
31-01-1996
 
  Portugal
30-10-1995
 
  Portugal
12-01-1998
 
  Portugal
18-03-1999
 


  Portugal
13-11-1969
 
  Brazilië
00-00-0000
 
  Brazilië
17-08-1983
 
  Bulgarije
03-08-1985
 
  Australië
27-06-1981
 
  Brazilië
00-00-0000
 
  Portugal
16-06-2000
 
  Denemarken
09-03-1989
 
  Denemarken
31-07-1987
 
  Brazilië
00-00-0000
 
  Portugal
06-05-1987
 
  Portugal
18-10-1985
 
  Portugal
07-11-1988
 
  Brazilië
01-12-1990
 
  Portugal
21-09-2000
 
  Portugal
13-08-1991
 
  Portugal
24-04-1985
 
  Portugal
01-04-1986
 
  Portugal
05-08-1967
 
  Denemarken
24-12-1994
 
  Portugal
03-12-2004
 
  Portugal
25-10-1994
 
  India
00-00-0000
 
  India
00-00-0000
 
  Frankrijk
00-00-0000
 
  India
00-00-0000
 
  België
00-00-0000
 
  India
00-00-0000
 
  India
00-00-0000
 
  Cuba
00-00-0000
 
  Finland
00-00-0000
 
  Finland
27-02-1979
 
  Finland
31-07-1992
 
  Finland
25-04-1988
 
  Nederland
22-08-1997
 
  Nederland
30-12-1998
 
  Finland
00-00-0000
 
  Finland
28-05-1977
 
  Duitsland
00-00-0000
 
  USSR
22-02-1954
 
  Nederland
07-09-1999
 
  Nederland
00-00-0000
 
  Nederland
13-10-1984
 
  Estland
01-01-1991
 
  Nederland
00-00-0000
 
  Duitsland
21-06-1977
 
  Nederland
18-03-1996
 
  Estland
31-01-1985
 
  Nederland
00-00-0000
 
  Finland
04-06-1991
 
  Filipijnen
00-00-0000
 
  Filipijnen
00-00-0000
 
  Colombia
00-00-0000
 
  Venezuela
00-00-0000
 
  Polen
08-11-1989
 
  Italië
12-12-1984
 
  Polen
25-08-1996
 
  Brazilië
16-11-1989
 
  Slovenië
00-00-0000
 
  Frankrijk
10-08-1997
 
  Frankrijk
17-11-1945
 
  Frankrijk
06-03-1987
 
  Frankrijk
00-00-0000
 
  Italië
07-08-2005
 
  Italië
23-02-1989
 
  Italië
06-01-1956
 
  Italië
12-12-1984
 
  Frankrijk
22-01-1994
 
  Italië
00-00-0000
 
  Frankrijk
14-02-1979
 
  Italië
30-05-1990
 
  Italië
04-12-1985
 
  Malta
25-08-1972
 
  Litouwen
20-11-1993
 
  Litouwen
00-00-1991